O nama

Mi smo zagrebačko odvjetničko društvo s preko dvadeset godina staža. Imamo znanje, iskustvo i zrelost, a istovremeno se stalno pomlađujemo. Naš je profesionalni djelokrug prilagođen našim specijalnostima i afinitetima. Vjerujemo da čovjek najbolje radi ono što voli i ono što ga zanima. U našem su fokusu zato pravo tržišnog natjecanja i pravo državnih potpora s jedne strane, te trgovačko pravo i pravo društava s druge strane pri čemu smo u pružanju usluga našim klijentima ispekli zanat i u području sportskog prava, radnog prava, prava intelektualnog vlasništva, te općeg građanskog i upravnog prava.

Državne potpore

Pioniri smo u izučavanju prava državnih potpora kako na akademskoj razini tako i u praksi. Imali smo sreću i čast biti među onima koji su sudjelovali u pisanju propisa i stvaranju nacionalnog sustava za kontrolu državnih potpora. Međunarodno smo priznati autoritet u ovom pravnom području s iskustvom zastupanja kako pred nacionalnim tijelom za kontrolu državnih potpora (prije pristupanja EU je to bila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja) te pred Europskom komisijom te višestrukim sudjelovanjima u pripremi i/ili provedbi projekata (su)financiranih od strane europskih fondova, a unutar kojih su pružene savjetodavne usluge iz područja državnih potpora.Obuhvaća slijedeća područja rada:

- Savjetovanje vezano uz pojam državne potpore te postojanje državne potpore u okviru mjera koje se ocjenjuju
- Razmatranje pravnog okvira za dopuštene potpore,
- zastupanje u postupcima prednotifikacije i/ili notifikacije
- restrukturiranje poduzetnika u poteškoćama,
- pravna pitanja vezana uz javne poduzetnike s posebnim i/ili isključivim pravima,
- pravni okvir za pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa (SGEI)
- razmatranje pojedinih mjera iz OPKK vezano uz državne potpore
- procjene projektnih prijedloga