O nama

Mi smo zagrebačko odvjetničko društvo s preko dvadeset godina staža. Imamo znanje, iskustvo i zrelost, a istovremeno se stalno pomlađujemo. Naš je profesionalni djelokrug prilagođen našim specijalnostima i afinitetima. Vjerujemo da čovjek najbolje radi ono što voli i ono što ga zanima. U našem su fokusu zato pravo tržišnog natjecanja i pravo državnih potpora s jedne strane, te trgovačko pravo i pravo društava s druge strane pri čemu smo u pružanju usluga našim klijentima ispekli zanat i u području sportskog prava, radnog prava, prava intelektualnog vlasništva, te općeg građanskog i upravnog prava.

Baldo Šoljan

Odvjetnik

Obrazovanje i usavršavanje
2023 - prisegnuo za odvjetnika
2022 – pravosudni ispit
2020 – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2019 – University College Dublin, Sutherland School of Law – Erasmus (Advanced Issues in EU Competition Law, Financial Law of the EU; Law and Governance of the EU)
2014 – Klasična gimnazija Zagreb

Jezici
engleski jezik, temeljni korisnik njemačkog i ruskog jezika

Profil
- 2023. – rad iz područja prava zaštite tržišnog natjecanja „Trial and Error: Learning from the Pre-Damages Directive – National Case Law“ u koautorstvu s prof. dr. sc. Jasminkom Pecotić Kaufman i prof. dr. sc. Vlatkom Butorac Malnar prezentiran (prof. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar) na 18. ASCOLA konferenciji u Ateni (29.06.-01.07.2023.)
- 2022. – izlaganje na webinaru u organizaciji Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja na temu kartelskih pokajnika i parnica za naknadu štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (https://www.youtube.com/watch?v=TWuwvt8DXV0&ab_channel=Croatian CompetitionLawandPolicyAssociation)
- 2019. – član pobjedničkog tima na Moot Court Croatia 2019
- 2019. – sudjelovanje u radu studentske udruge Meritokrat

Znanstveni/stručni radovi
„Šoljan, Baldo; Sukobljenim sredstvima do komplementarnih ciljeva - kartelski pokajnici u parnicama za naknadu štete i uspostava ravnoteže između javne i privatne provedbe europskog prava tržišnog natjecanja“, Zagrebačka pravna revija, Svezak 9, Br. 2 (2020), 117-160 (https://hrcak.srce.hr/file/378289)