O nama

Mi smo zagrebačko odvjetničko društvo s preko dvadeset godina staža. Imamo znanje, iskustvo i zrelost, a istovremeno se stalno pomlađujemo. Naš je profesionalni djelokrug prilagođen našim specijalnostima i afinitetima. Vjerujemo da čovjek najbolje radi ono što voli i ono što ga zanima. U našem su fokusu zato pravo tržišnog natjecanja i pravo državnih potpora s jedne strane, te trgovačko pravo i pravo društava s druge strane pri čemu smo u pružanju usluga našim klijentima ispekli zanat i u području sportskog prava, radnog prava, prava intelektualnog vlasništva, te općeg građanskog i upravnog prava.

Mr.sc. Marijana Liszt, LL.M.

Odvjetnica

Područja rada
pravo tržišnog natjecanja i državne potpore, trgovačko pravo i pravo društava, sportsko pravo

Obrazovanje i usavršavanje
1999 – dipl. iur. – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2001 – poslijediplomski studij (LL.M.) iz prava Europske unije, Universidad Carlos III de Madrid, Španjolska.
2001 svibanj-lipanj – tečaj usavršavanja iz prava tržišnog natjecanja Španjolske i Europske unije, Universidad Carlos III de Madrid, Španjolska.
2002 – pravosudni ispit
2002 – upis u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore
2005 – magistarski rad na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s naslovom «Temeljne naznake pravnog uređenja kontrole državnih potpora u Europskoj zajednici i prema odredbama SSP-a između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica».
2013 – polaznik Poslijediplomskog doktorskog studija iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Jezici
engleski, španjolski i njemački jezik

Profil
- Koautorica (s prof.dr.sc. Vlatka Butorac Malnar, prof.dr.sc. Siniša Petrović, prof.dr.sc. Jasminka Pecotić Kaufman i prof.dr.sc. Dubravka Akšamović) sveučilišnog udžbenika “Pravo tržišnog natjecanja i državnih potpora“, Pravni fakultet u Zagrebu, 2021.
- Vanjski suradnik – predavač na Pravnom fakultetu u Zagrebu, za potrebe poslijediplomskih studija iz Prava Europske unije i Trgovačkog prava (tržišno natjecanje – državne potpore);
- Nacionalni izvjestitelj za Hrvatsku za međunarodni stručni časopis iz područja prava državnih potpora ESTAL Quarterly (European State Aid Law Quarterly, izdavač: Lexxion Publishers, Berlin / Bruxelles)
- Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 07. travnja 2005. godine (Odluka o imenovanju članova državnog izaslanstva Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članova pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Voditelja radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije, članova Ureda Glavnog pregovarača i članova tajništva Pregovaračke skupine) imenovana voditeljicom za radnu skupinu VIII Tržišno natjecanje, NN 49/05.
- Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 13. siječnja 2011. godine imenovana kao članica Povjerenstva za praćenje rada Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL), za područje radne skupine 1 – nabava;
- gostujući predavač – vanjski suradnik na Pravnom fakultetu u Zagrebu, za potrebe poslijediplomskih studija iz Prava Europske unije i Trgovačkog prava (tržišno natjecanje), te gostujući predavač na postdiplomskom studiju Financijsko pravo trgovačkih društava na Pravnom fakultetu u Rijeci;
- Predsjednica Odbora za praćenje pravila i objavu popisa pravila i pravila o državnim potporama pri Ministarstvu financija, od 2005. godine;
- Odlukama Vlade Republike Hrvatske imenovana 2010. godine kao nezavisni pravni stručnjak članom Povjerenstava za praćenje prodaje brodogradilišta 3. maj d.d. Rijeka, Brodograđevna industrija Split d.d. Split, Brodotrogir d.d. Trogir, Brodogradilište Kraljevica d.d;
- Predavač na nizu seminaru, konferencija o pravu tržišnog natjecanja i državnim potporama u Hrvatskoj, Srbiji, Belgiji, Italiji, Francuskoj i Crnoj Gori te o iskustvu RH u predpristupnim pregovorima u poglavlju 8 – Tržišno natjecanje u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, Ukrajini te u Moldaviji;
- Članica Stručnog povjerenstva za provođenje Javnog poziva i predlaganje uvrštavanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u Katalog udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (kao stručnjak za tržišno natjecanje);
- sudjelovala u radu radnih skupina za izradu novih propisa iz materije državnih potpora pri Ministarstvu financija RH (Zakon o državnim potporama, Uredba o državnim potporama, materija fiskalnih državnih potpora);
- sudjelovala kao članica Povjerenstva za pripremu teksta Zakona o profesionalnim (sportskim) klubovima pri Ministarstvu prosvjete i športa 2002-2003 godine;
- sudjelovala kao član u radu Radne skupine za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s acquis communataireom (za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore) osnovane Odlukom Vlade RH od 19. rujna 2002. godine.

Popis znanstvenih članaka / Stručnih članaka
"Liszt, Marijana; Petrović Siniša, On the Edge – Division and Borders Between Public and Private – General Ideas and Consequences on Entrepreneurship, u: Revisiting the Concept of Undertaking in the EU Competition Law – The Case of Social Security Institutions // Exploring the Social Dimension of Europe. Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat / Sander, Gerald G.; Pošćić, Ana; Martinović, Adrijana (ur.). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2021

"Liszt, Marijana, Transparentnost sustava korištenja državnih potpora: stvarnost ili mit, u Pravo tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, Barbić Jakša ( ur.) // Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2021., 83-100

"Petrović, Siniša; Liszt, Marijana; Kontić, Petra, Croatia: topical issues in the current competition law. // Concurrences, 2020 (2020), 4; 258-263

"Liszt, M.; Čulinović Herc, E., Certain Aspects of State Aids to Services of General Economic Interest, u: Tomljenović, V.; Bodiroga-Vukobrat, N.; Butorac Malnar, V.; Kunda I., EU Competition and State Aid Rules: Public and Private Enforcement // Springer, Berlin, 2017., 291–313

"Liszt, Marijana; Butorac Malnar, Vlatka, SGEI in Croatia: The Legal Framework for Economic Necessity // European State Aid Law Quarterly, 15 (2016), 4; 622-636 doi:10.21552/estal/2016/4/10"Ugovori o isključivoj distribuciji i poduzetnici s tržišnim udjelom većim od 30%", Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zbornik "Pravo tržišnog natjecanja - Novine u hrvatskom i europskom zakonodavstvu i praksi", 2012

"Liszt, Marijana, Ugovori o isključivoj distribuciji i poduzetnici s tržišnim udjelom većim od 30% // Pravo tržišnog natjecanja – Novine u hrvatskom i europskom zakonodavstvu i praksi (Zbornik radova s 3. konferencije o pravu tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana), Ekonomski fakultet u Zagrebu, 2012., 87-102

"Liszt, M.; Petrović, S., Kriteriji za dodjelu dopuštenih državnih potpora, u: Čulinović Herc E.; Jurić, D.; Žunić Kovačević N. (ur.) // Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011., 27–68

"Liszt, M.; Petrović, S., Croatia – National Report, u Nemitz, P. F. (ur.), The Effective Application of EU State Aid Procedures – The Role of National Law and Practice // Kluwer Law International, Volume 29 (2007), 123–141

"Liszt, Marijana; Pravno uređenje državnih potpora u Republici Hrvatskoj // Hrvatska pravna revija, 4 (2004), broj 6, 58-74

"Liszt, Marijana, Pravno uređenje državnih potpora u RH // Pravo u gospodarstvu (2004) 4, 260-290

"Liszt, Marijana, Državne potpore u Europskoj zajednici u: Uvod u Europsku uniju, ur. Mintas Hodak, Ljerka // ZŠEM / MATE, 2004., 177-193

"Liszt, Marijana, Pravno uređenje državnih potpora u RH, 42. Susret pravnika – Opatija 2004 // Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2004, 260–290

" Liszt, Marijana, Pojam državne potpore u pravu Europske zajednice // Euroscope, 2004

"Liszt, Marijana, Pravni okvir kontrole državnih potpora u Španjolskoj u: Državne potpore i europske integracije: iskustva za Hrvatsku // Vlada Republike Hrvatske, 2003, 15-44